human computer interactions

Lecture: Tran Thi Thanh NgaGroup: DH19DTGL

About us

Chúng tôi không phải là một đội giỏi, nhưng thật tuyệt vì đã ở đây!

Full-stack, web developer

Lê Quang Phước

Ai cũng là thiên tài!

Developer

Phạm Hữu Minh Quân

おはようございます - Ohayōgozaimasu!

Developer

Trần Thị Sa

Có nghe thôi đã thấy ngọt ngào. Đủ biết anh si mê em nhường nào.

Developer

Nguyễn Anh Đào

~ Waiting for life is waiting for die! ~

Power Trainer

Nguyễn Phạm Đại Dương

Cũng không còn trẻ . Niềm vui cũng nên vơi đi 👨🏻‍🌾.