Bước 1: Cài đặt Node Js

1. Cài đặt Nodejs chi tiết tại đây

Bước 2: Cài đặt Firebase CLI

1. Mở command line bằng Windown + R

2. Nhập lệnh npm install -g firebase-tools

3. Sau khi cài xong để kiểm tra chạy lệnh "firebase --version". Nếu như hiện phiên bản như bên dưới hoặc cao hơn là đã thành công.

Bước 3: Tiến hành tạo một trang web

1. Vào trang web firebase.google.com

2. Tiến hành đăng nhập vào firebase bằng tài khoản google.

3. Sau khi đăng nhập chọn get start.

4. Tạo một dự án mới.

5. Đặt tên cho dự án.

6. Chọn Carry on.

7. Chọn Default Account for Firebase.

8. Chọn vào đây để tạo website cho dự án của bạn.

9. Đặt tên cho website của bạn và chọn đăng ký.

10. Vậy là đã đăng ký thành công một web app trên firebase để chứa dự án

11. Tiếp theo bạn cần tạo một thư mục trên máy tính của bạn để chứa dự án

12. Mở cmd trong thư mục vừa tạo.

13. Đăng nhập vào firebase bằng lệnh "firebase login".

14. Tiếp tục gõ lệnh firebase init hosting để kết nối CLI tới tài khoản Firebase online.

15. Chọn "Use an existing project" và chọn tên dự án bạn đã tạo ở trên.

16. Trả lời các câu hỏi và chờ hiện ra "Firebase initialization complete!".

17. Tiếp theo cần gõ lệnh "firebase deploy" để đưa đưa code lên hosting của firebase là xong.

18. Truy cập vào đường link trong mục "Project console" hoặc "Hosting URL" để vào website của bạn.

19. Xong rồi nhé tiến hành vào code trang web của bạn nào!