Bước 1: Chọn 1 tên miền

1. Để kết nối tới trang web chúng ta cần 1 đường link, vào Freenom để build 1 tên miền miễn phí

2. Trang web như này

3. Nhập tên miền muốn mua, nhập cả phần đuôi, ở đây sử dụng đuôi .tk

4. Chọn xong nhấn check

5. Nhấn vào "1 domain in cart", chọn tháng muốn sử dụng, nhấn "check out"

6. Cần đăng nhập để "check out", nếu chưa có thì nhấn đăng kí

7. Nhấn vào logo để trở về trang chủ, chọn services, my domain

8. Nhấn "manage domain" trên tên miền đã chọn

9. Giao diện như hình, nhấp sang phần "Manage Freenom DNS"

Bước 2: Kết nối tên miền

10. Vào firebase bằng chrome, chọn project đã dùng để tạo web, nhấn thanh menu chọn mở phần "hosting", nhấn "get Started"

11. Nhấn "Add custom domain"

12. Sao chép mục "target" ở phần tên miền, chuyển giá trị mục type thành "txt"13. Nhấn "Saves changes", tạo thêm 2 mục records

14. Ở trang firebase, nhấn "verify" sẽ bị lỗi, đợi 5-10p để hệ thống lưu rồi mới verify được

15. Sau khi đã verify, sao chép 2 value còn lại vào mục target

16. Nhấn lưu lại

17. Hiện tại tên miền đang ở trạng thái "need setup", cần chờ từ 30p-24h để tên miền được kết nối là hoàn thành.